Klassieke homeopathie

Met klassieke homeopathie wordt de homeopathie bedoeld zoals deze oorspronkelijk door Samuel Hahnemann ontwikkeld is. De homeopathische geneeskunde werkt volgens het principe dat een stof (een plant, mineraal of een dierlijk product) die bepaalde verschijnselen veroorzaakt, ook in staat is deze verschijnselen bij zieke mensen te genezen. Dit is de genezingswet similia similibus curentur (het gelijkende wordt genezen door het gelijksoortige).

Het is een holistische geneeswijze die de oorzaak van de klachten aanpakt. Daarbij uitgaande van de mens als totaliteit, de lichamelijke, geestelijke, emotionele en sociale aspecten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
De homeopathische geneesmiddelen stimuleren het zelfgenezend vermogen van lichaam en geest.

Bij klassieke homeopathie schrijft de homeopaat een geneesmiddel voor dat niet alleen gekozen is op uw klacht of ziekte maar dat ook passend is bij u als persoon. Het is een unieke, individuele behandeling.
Homeopathie is een milde effectieve geneeswijze voor de mens in al zijn levensfasen zowel voor acute als chronische ziekten.