Consult & behandelingen

Eerste consult

In het eerste consult (dat meestal anderhalf uur duurt) wil de homeopaat inzicht krijgen hoe en waarom uw klachten ontstaan zijn. Zij gaat terug in uw leven, wanneer de klachten precies begonnen zijn en wat tot die klachten aanleiding heeft gegeven. De oorzaak kan zijn:

  • lichamelijke aard (b.v. infectiegevoeligheid)
  • mentale aard zijn (b.v. de overtuiging dat je nooit succes in het leven zult hebben)
  • emotionele aard (b.v. liefdesverdriet)
  • materiële aard (b.v. narcose, vaccinatie, een ongeluk, etc.)

Daarbij kunnen kleine details van veel belang zijn. Het totaalbeeld (holistisme) is nodig om een passend middel voor te schrijven. De verzamelde informatie wordt door de homeopaat uitgewerkt en u ontvangt binnen een aantal dagen het homeopathische middel per post. Het middel is gelijksoortig aan het symptoombeeld en stimuleert het eigen zelfgenezend vermogen. Homeopathische middelen hebben geen bijwerkingen en kunnen naast reguliere medicatie gebruikt worden.

Vervolgconsult

Het vervolgconsult vindt afhankelijk van de klachten plaats na 4 tot 6 weken. Hierin bespreken we hoe u op het medicijn reageert. De vervolgconsulten zijn belangrijk om te zien wat het homeopathisch middel bij u gedaan heeft, welke klachten zijn verdwenen en waar nog aan gewerkt moet worden.
Aan de hand daarvan wordt het vervolg van de behandeling vastgesteld.
Het is moeilijk van tevoren in te schatten hoeveel consulten iemand nodig heeft. Dit is afhankelijk van uw leeftijd, conditie en hoe lang de klachten al bestaan.
Bij acute klachten vindt er een vervroegd vervolgconsult plaats.